آموزش دفاع شخصی در هنگام حمله با پای مهاجم

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 • دفاع لگد  ،اگر بتوانید پای مهاجم را بگیرید
 • با فشار  ساعد بر روی ران مهاجم
 • مهاجم نمی تواند مقاوت کند و به زمین می خورد
 • یا پس ازگرفتن پا او ، تعادل او را به هم بزنید و یک پای او که در دست شماست و پای دیگر او را با خالی کردنش به زمین بزنید
 • در صورت لزوم ضربه به بدن یا صورت بزنید

 

 • Click to enlarge image 101.jpg
 • Click to enlarge image 1010.jpg
 • Click to enlarge image 1011.jpg
 • Click to enlarge image 1012.jpg
 • Click to enlarge image 102.jpg
 • Click to enlarge image 103.jpg
 • Click to enlarge image 105.jpg
 • Click to enlarge image 106.jpg
 • Click to enlarge image 107.jpg
 • Click to enlarge image 108.jpg
 • Click to enlarge image 109.jpg
 •  

هدف ما

در هر وضعیت جسمانی هستید در هر سنی هستید

" ما شما را ایده ال می سازیم"

برچسب ها

دفاع شخصی هوشمند

علی نیازی

سنسی

دفاع و مبارزه

سلاح سرد

ساعات کار باشگاه

دوشنبه - جمعه: 10:30 - 17:15
یکشنبه: 10:00 - 17:45
شنبه: 11:00 - 16:45

 

خبرنامه

برای دریافت ایمیل آخرین اطلاعات، ثبت نام کنید.

Search