آموزش دفاع شخصی اگرمهاجم خواست گردن شما را بگیرد

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 • اگر مهاجم خواست گردن شما را بگیرد
 • اجازه ندهید
 • اگر توانست گردن شما را بگیرد
 • به آرنج مهاجم فشار بیاورید
 • یا ضربه به صورت یا بدنش وارد کنید

 

 • Click to enlarge image 111.jpg
 • Click to enlarge image 112.jpg
 • Click to enlarge image 113.jpg
 • Click to enlarge image 114.jpg
 • Click to enlarge image 115.jpg
 • Click to enlarge image 116.jpg
 • Click to enlarge image 117.jpg
 • Click to enlarge image 118.jpg
 • Click to enlarge image 119.jpg
 •  

 

هدف ما

در هر وضعیت جسمانی هستید در هر سنی هستید

" ما شما را ایده ال می سازیم"

برچسب ها

دفاع شخصی هوشمند

علی نیازی

سنسی

دفاع و مبارزه

سلاح سرد

ساعات کار باشگاه

دوشنبه - جمعه: 10:30 - 17:15
یکشنبه: 10:00 - 17:45
شنبه: 11:00 - 16:45

 

خبرنامه

برای دریافت ایمیل آخرین اطلاعات، ثبت نام کنید.

Search