آموزش دفاع شخصی در هنگام گرفته شدن دستها توسط مهاجم

آموزش دفاع شخصی در هنگام گرفته شدن دستها توسط مهاجم

چگونه دستان خود را از حلقه ی دست های مهاجم خارج کنید؟

راه حل در دفاع شخصی این است که با یک پیچاندن ساده مچ دست می توانید شرایط مهاجم را برای گرفتن دست های خود بسیار سخت کنید. در واقع شما باید مچ دست خود را به اندازه ی یک دایره ی کامل بچرخانید و با این کار امکان گرفتن مچ دست هایتان برای مهاجم را به صفر خواهید رساند. این روش در صورتی که مهاجم هر دو مچ یا یک مچ دست شما را گرفته باشد کارآمد خواهد بود و بعد از آزاد شدن دست هایتان می توانید فرار کرده یا بسته به شرایط سعی کنید مهاجم را از پای درآورید

آموزش تصویری

گرفتن مچ های دست
مهاجم دو دستها را گرفته


 رهایی از دستان مهاجم
در این حالت هر دو دست را جمع کنید و انگشتان مهاجم را بهم بزنید
 گرفتن مچ دست دفاع شخصی
دست چب را از زیر بیاورید شصت مهاجم را گرفته ، بچرخانید

فشار بیاورید تا تا مهاجم ، به وسیله فشار به سمت پایین برود

 

ضربه به نقاط حساس
در آن زمان می توانید ضربه با زانو ، به سر و صورت ، یا بدن او وارد کنید
امیدوارم وقتی که در چنین شرایطی گیر افتادید یک دیدگاه استراتژیک داشته باشید،دیدگاهی که بر احساسات شما غلبه کند. پس از آن می توانید یک هدف را ایجاد کنید و به تاکتیکهایی که به آن هدف خدمت می کنند پایبند باشید.

لازم به ذكر نيست كه براي اينكه در اين روش مهارت پيدا كنيد بايد آنرا با دوست خود تمرين كنيد و بهتر است اين كار را با فردي كه از شما قوي هيكل تر است تمرين كنيد چون ممكن است به افراد ضعيف تر از خود صدمه وارد كنيد!

اخطار: اين كار را با كودكان و خانم ها تمرين نكنيد چون ممكن است به آنها صدمه جدي وارد كنيد! لطفا از اين روش فقط براي دفاع شخصي از خود استفاده كنيد براي شوخي و سرگرمی با دوستان خود اين كار را انجام ندهيد

Post Your Comment Here