آموزش دفاع شخصی هنگامیکه مهاجم گردن شما را از پشت گرفته باشد

آموزش دفاع شخصی هنگامیکه مهاجم گردن شما را از پشت گرفته باشد

حمله به گردن از پشت

زمانی که دچار درگیری می شوید گاها پیش آمده است که مهاجم گردن شما را از پشت گرفته باشد و شما مجبورر به دفاع شخصی باشید.

در این هنگام شما اگر مسلط به دفاع شخصی باشید می توانید حمله وی را خنثی کنید.

دفاع شخصی رافراگیریدو از همین حالا خودتون بادیگارد خود باشید.

بهترین روش دفاع شخصی هنگامیکه مهاجم گردن شما را از پشت گرفته باشد این است که تا جایی که امکان دارد سعی کنید چانه ی خود را در حلقه ی دستان مهاجم قرار دهید.

این کار باعث خواهد شد که مهاجم امکان بیهوش کردن یا خفه کردن شما در کمترین زمان ممکن را نداشته باشد.

اگر به اندازه ی کافی قدرت داشته باشید می توانید یکی از شانه های خود را وارد حلقه ی دستان او کنید.

بسیاری از افرادی که زندگی طبیعی داشته و مطابق قانون رفتار می کنند معمولاً نیازی به یادگیری فنون دفاع شخصی ندارند.

 

اگر مهاجم گردن شما را از پشت گرفت

 گرفتن گردن از پشت

سریع گردن خودر ا به سمت زیر بغل او برده در آنجا می توانید نفس بکشید ، وبا دستان دیگر مانع فشار دستان مهاجم شوید

برای رهایی از دستان گره کرده ی مهاجم در ادامه باید از فشار دستان خود به آرنج های او استفاده کنید و آن ها را به سمت داخل بکشید.

شاید در ابتدا فکر کنید که این کار شرایط را برای شما سخت تر خواهد کرد اما با چسبیدن محکم به دست های او و فشار دادنشان یه سمت پایین باعث خواهید شد که مهاجم نتواند راه تنفسی شما را ببندد.

با آرنج به بدن او ضربه بزنید

ضربه با آرنج به شکم مهاجم

باز شدن دستان مهاجم

همچنین می توانید در حالی که آرنج های او را فشار می دهید بدن خود را بچرخانید و حلقه ی دستان او را در اثر فشار بدنتان باز کنید.

باز شدن دست مهاجم، ضربه به گلوی

د ست او را ازخود جدا سازید ، و از زیر بغل او خروج کنید

سخن آخر

این که شخصی در یک محله ی پرخشونت زندگی نمی کند و یا عموماً با افراد ناجور و خلافکار معاشرت ندارد به این معنی نخواهد بود که او هیچگاه در موقعیتی گرفتار نخواهد شد که ضروری باشد از جان خود و خانواده و اطرافیانش دفاع کند.

اگر شما از قبل برای دفاع از خود در چنین شرایطی آماده نشده باشید بدون شک نخواهید توانست عکس العمل مناسبی در مواجهه با فرد یا افراد مهاجم از خود نشان دهید و آسیب خواهید دید.

گاهی لازم است که فرار کنید اما تنها در صورتی که بر مهاجم برتری داشتید می توانید ایستاده و با او مبارزه کنید.

Post Your Comment Here