مهندسی دفاع

مهندسی دفاع شخصی

مهندسی دفاع شخصی چیست؟

آموزشهای دفاع شخصی باید ساده وکوتاه مدت بوده وهدف آن بیشترآموزش برای فراگیران مبتدی باشد دوره باید کوتاه باشدوفراگیران را در زمینه‌‌‌ دفاع شخصی، بدون داشتن سلاح درکوتاه ترین زمان ممکن آموزش ببینند.همچنین دوره دفاع شخصی باید ساده باشد زیرا فراگیر تاکتیکهای پیچیده مستلزم زمان طولانی تری بوده وبه هنگام فشار روحی اجرای آنها مشکل تر خواهد بود.
یادگیری استفاده از مهارت های دفاع شخصی برای زنده ماندن در یک خطر بالقوه مرگبار، بخصوص زمانی که هرگز آن را تجربه نکرده اید می تواند بسیار مهم باشد. مهم نیست که چقدر تجربه در ورزش های رزمی دارید، آن را نمی توان با زمانی مقایسه کرد که در شرایطی واقعا خطرناک گیر افتاده اید و زندگی تان در خطر است.

خشونت

وقتی دریک جامعه ،میزان خشونت افزایش می یابد وقتی این خشونت در شکلهای مختلف در سطح جامعه به صورت عرف پذیرفته شده در می آید. بدون شک لازم است بدانیم خشونت وجه منفی ذهن وروان انسان است که عوامل متعددی در شکل گیری آن نقش دارند.
عصبانیت،تهدید،تخریب شخصیت وتهاجم به آنچه که در جامعه طبیعی تلقی می شود نوعی خشونت است .اشکال متفاوت خشونت است که گاه می تواند جسم وروان فرد را تحت تاثیر قرار دهد.وبه آن آسیب برساند.
حال این سوال مطرح است برای پیشگیری از وقوع جرم چه باید بکنید.هر کدام از ضرباتی که در مبارزات خیابانی می زنید باید به درد بخور و کارساز باشد. به همین جهت باید ضربات تان را به نقاط حساس بدن بزنید.
شما نباید مانند مسابقات رزمی ابتدا به سینه مهاجم مشت زده و سپس به مرور به دیگر قسمت ها ضربه بزنید. شرایط درگیری های خیابانی کاملا متفاوت است. شما باید به زانو، چشم، گلو و بینی مهاجم ضربه بزنید. همچنین ضرباتی که با پا می زنید باید به پایین تنه مهاجم بزنید تا قدرت زیادی داشته باشد.

Post Your Comment Here