مهندسی مبارزه

مهندسی مبارزه

دفاع شخصی استراتژی، به همراه یک مهندسی برای مبارزه پیچیده و متنوع است.
مهندسی مبارزه به این معنی است که تجربه بسیار محدودی در مورد نحوه برخورد با چنین رویدادی وجود دارد. هنگامی که تجربه کمی در دفاع شخصی وجود دارد افراد باید در مورد اینکه کدام راه حل درست است حدس بزنند. همچنین در این زمینه دانش بسیار کمی وجود دارد.
افراد تحت آدرنالین چیزهای کمی به یاد می آورند. همچنین بی نظمی در جمع آوری اطلاعات اغلب نتیجه نادرست یا گمراه کننده ای برای مهندسی مبارزه در بر خواهد داشت.
کیفیت اطلاعات جمع آوری شده نیز مورد بحث است. فیلم های آموزشی در حالی مفید هستند که بتوانید آموزش های آنها را نیز شخصا انجام داده و لمس کنید، وگرنه تماشا کردن یک مبارزه MMA حرفه ای کاری ندارد.
یادگیری استفاده از مهارت های دفاع شخصی برای زنده ماندن در یک خطر بالقوه مرگبار، بخصوص زمانی که هرگز آن را تجربه نکرده اید می تواند بسیار مهم باشد.

سوالاتی که مطرح است

مبارزه برای شما چقدر ارزش دارد؟

چیزی که شما را درگیر خشونت می کند؟

آیا مبارزه ارزش آن را دارد تا در نهایت منجر به آن شود که باقی عمر خود را پشت میله های زندان بگذرانید؟
آیا ارزش آن را دارد که برای توهین های یک مرد مست یا معتاد دست به مبارزه بزنید؟

آیا ارزش آن را دارد که به خاطر دزدی که از شما کیف پول تان را می خواهد زندگی تان را به خطر بیاندازید؟

آیا ارزش دارد با راننده ای که در چراغ قرمز به صورت ممتد پشت سر شما بوق می زند درگیر شوید؟

آیا وقتی که در پیاده رو راه می روید و کسی به شما تنه می زند ارزش آن را دارد که جان خود را به خطر بیاندازید؟
چه چیزی در مورد مبارزه و محافظت از یک زن باردار یا یک فرد معلول که نمی تواند از خود دفاع کند دارید؟

اگر طرف یک اسلحه یا چاقو داشته باشد چه؟

ممکن است در دنیای واقعی در موقعیت هایی گیر کنید که قبلا در مورد آنها تمرین نکرده اید و نمی توانید تشخیص دهید که ممکن است برای شما هم اتفاق بیافتند.

امیدوارم در هیچ کدام از این شرایط گرفتار نشوید، اما زندگی غیر قابل پیش بینی است و برای برای روبرو شدن با موقعیت های حساس آمادگی کافی را داشته باشید.

Post Your Comment Here