دفاع شخصی بانوان

دفاع شخصی بانوان

خانم ها به طور معمول بیشترین قربانیان در جامعه هستند .خانمها باید همیشه مواظب خود باشند خانمها جز قشری هستند که بیشتر مورد حمله قرار می گیرند چه در خانه ،خیابان و حتی محل کار. سعی کنید همیشه شی  فلزی همراه خود داشته باشید و هنگام حمله آن را به نقاط مختلف فرد فرود اورید. ضربه به گردن،شکم،سینه ،کشاله ران و نقاط حساس بدن برای غلبه بر مهاجم استفاده کنید. به غیر از سرقت مورد تجاوز هم قرار می گیرند و گاهی منجر به کشته شدن آنها می شود و در اطراف شهر رها می شوند و این بسیار واضح است که پلیس ها نمی توانند تمام کسانی که مشکلات روانی دارند بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشند را مجازات کنند خشونت جنسی تهدیدی جدی برای خانم ها می باشد ..براین اساس باید فنون دفاع از خود را آموزش ببینند. اتفاق هایی می شنوید یا با چشم خود می بینید با خود فکر می کنید اگر این حمله برایم اتفاق بیافتد چه خواهم کرد. بعضی از خانم ها دستکش می پوشند چه استفاده هایی می توان از دستکش برای دفاع از خود انجام داد؟

نگرانی برای خانم ها مخصوصا خانم های جوان بیشتر است .افراد روانی هم وجود دارند که از خشونت و آزارو اذیت لذت می برند همیشه بر این باور هستم که : در محله های خطرناک وارد نشوید ،همیشه پیشگیری بهتر از درمان است.شناخت موقعیت مکانی و اطراف مکان هایی که می روید ازنکات بسیار مهم است که باید به آن توجه کنید. اولین نکته ای که باید یاد بگیرید این است که استرس خود را کنترل کنید.افکارتان را جمع کنید و خونسرد باشید.. خانم محترم ناخن های تو مانند شی برنده است و به حمله و فرار فکر کن،ناامیدی را کنار بگذار،گوشش شکارچی را گاز بگیر و از تمام چیزهایی که می دانی استفاده کن.نگران این نباش که بر سر شکارچی چه خواهد آمد.با این حمله ها کسی کشته نخواهد شد .

بعضی ها چیزی همراه دارند. چگونه بتواند از چیز برای دفاع خود استفاده کند.خانم ها می توانند گریه های خود را با اقدام های عملی و با دقت به رضایت های درونی تبدیل کنند.ضربه زدن با دست به گلو و چشم حرکت های مشابهی است که شکارچی شما را رها کند.کف دست انگشتان مثل پنجه  نگه داشتن مو از جلو و یا اگر بتوانید از پشت سر موهایش را دردست بگیرید اگر گردن شما را گرفت دست هایتان را بر چشمهایش بگذارید و فشار دهید، می توانید با روی پا به زانو بزنید و بیافتد و به کشاله های مهاجم ضربه بزنید اگر مهاجم شمارا بغل کرد می توانید با پاشنه پاهایتان به روی پنجه هایش زده با مشت به معده و به ساق هایش و دنده ها و یا به سینه شکارچی ضربه وارد کنید.

اگر شکارچی شما را از پشت سر بغل کرد می توانید به ساق پاهایش ضربه بزنید یا با پشت سر به سرو صورت او ضربه وارد کنید اگر شکارچی از پشت شما را گرفته است می توانید یکی از انگشتان حریف را باز کنید و به خلاف حرکت انگشتان فشار وارد کنید یا به پشت دست ضربه بزنید یا با پشت سر به صورت شکارچی ضربه بزنید اگر از جلو سرشانه شما را گرفت دست مخالف سرشانه گرفته شما را بگیرید اگر با دست راست سر شانه چپ شما را گرفته شما با دست راستتان را به پشت دست شکارچی گذاشته و با دست چپ آرنج مهاجم را از زیر به سمت راست فشار دهید تا مهاجم خم شود و به زمین نزدیک شود.

در هنگام دست دادن هنگام احوال پرسی مواظب انگشتان خود باشید و آنها را محکم ببندید اگر با کسی که دست می دهید هدف دیگری داشت نتواند از انگشتان شما و با جدا سازی آنها شما را تحت فشار قرار دهد. دفاع با چتر مورد مناسبی است . چتر را با فشار وارد پهلو و شکم شکارچی کنید یا با چتر بر روی دست هایش بزنید تا شما را رها کند. یا زیر گلویش بگذارید تا شمارا رها کنند اگر به روی صندلی نشسته اید اگر فرد مزاحمی دست را روی پاهایتان قرار داد با دست دیگر آرنج او به سمت زمین فشار دهید.

Post Your Comment Here