new WOW().init();

پدر و مادرهای عزیز

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پدر و مادرهای عزیز
به فرزندان خود نه گفتن، فریاد زدن و مبارزه کردن را بیاموزید.
بچه ای که به دنیا می آید ناخواسته عکس العمل  نشان می دهد با همان فریاد زدنش ولی متاسفانه پدر و مادرها به بچه های خود سکوت را می آموزند و اکثر بچه های قربانی حتی فریاد زدن هم بلد نیستند و نمی توانند مشکلات خود را با پدر و مادر یا معلمان خود در میان بگذارند.آنها آموزشی ندیده اند، نه گفتن،درگیری کوچک،فریاد زدن و کمک خواستن .پدر و مادرهایی هستند که فقط مدرسه، دانشگاه ، یادگیری زبان های مختلف ،موسیقی برایشان خیلی مهم است ولی به روح و روان و جسم بچه ها دقتی ندارند .فرزندانی که به نوجوانی یا حتی جوانی یا بزرگسالی رسیده اند ولی توان گفت و گو با یک فرد را در خیابان ندارند.توانایی دفاع کردن از کوچکترین حمله یا درگیری در دانشگاه حتی مکان های عمومی را ندارند .آنها آموختند سکوت کنند و به کار خود مشغول باشند ،استرس و خشم خود را نشان ندهند و در خودشان باشند .
باید پدرها و مادرها بدانند اکثر بچه ها در خانه هیچ مشکلی ندارند ،حتی خیلی حاضر جواب یا خشمگین و به طور ساده قلدر باشند اما در اجتماع اصلا چنین نیستند به راحتی تسلیم می شوند ، به راحتی درگیر چیزهایی که دوست ندارند می شوند ناخواسته با دوستانی که کارهای اشتباه می کنند دوستی میکنند و برای اینکه میخواهند خودی نشان بدهند با آنها در مسیرهای نادرست همراه می شوند، فرزندانی که سیگار یا مواد مخدر مصرف میکنند از این نوع هستند.فرزندان خود را قوی و با اعتماد به نفس در اجتماع پرورش دهید.

هدف ما

در هر وضعیت جسمانی هستید در هر سنی هستید

" ما شما را ایده ال می سازیم"

برچسب ها

دفاع شخصی هوشمند

علی نیازی

سنسی

دفاع و مبارزه

سلاح سرد

ساعات کار باشگاه

دوشنبه : 20:30 - 18:30
شنبه: 20:30 - 18:30

 

Search