دفاع شخصی چیست؟

دفاع شخصی چیست؟ دفاع شخصی، حمله مهاجم را خنثی کردن است بدون اینکه به شما آسیبی برسد یا اینکه حمله مهاجم را مهار کنید و اگر قصد فرار داشته باشید بتوانید فرار کنید، در غیر این صورت باید با مهاجم مبارزه و یا او را در حالت قفل نگه داشته، یا تحویل پلیس بدهید. دفاع […]

سن سي علي نيازي

سن سی علی نیازی و دفاع شخصی سن سي علي نيازي در سال ١٣٥١ در تهران متولد شد. وی داراي مدرك مهندسي تكنو لوژي مكانيك( مهندس ايمني)و فوق ليسانس هنرهاي رزمي و دفاع شخصی از آكادمي اروپا به مركزيت آلمان مي باشد. وي در سنين كودكي به هنر هاي رزمي علاقه مند بود. اما پس […]