سنسی نیازی

آموزش دفاع شخصی به هنگام حمله مهاجم

آموزش دفاع شخصی به هنگام حمله مهاجم در این مطلب سعی می کنیم به صورت اموزش های تصویری  دفاع شخصی را به هنگام حمله مهاجم ارائه دهیم. در بسیاری از موارد ممکن است ما به صورت خواسته یا ناخواسته به طور فیزیکی دچار درگیری شویم.  ممکن است در خیابان و یا مکان های دیگر دچار […]

آموزش دفاع در هنگام گرفته شدن دستها توسط مهاجم

اگر مهاجم هر دو دست شما را گرفت هر دو دست خود را به داخل بدن جم کنید مانند عکس ، در آن زمان هر دو مچ دست خود را به یکدیگر محکم بزنید ، ویا آن دو را محکم به هم سابیده زیرا انگشتان مهاجم در آن بین می باشد، و یا می توانید […]

دفاع شخصی چیست؟

دفاع شخصی چیست؟ دفاع شخصی، حمله مهاجم را خنثی کردن است بدون اینکه به شما آسیبی برسد یا اینکه حمله مهاجم را مهار کنید و اگر قصد فرار داشته باشید بتوانید فرار کنید، در غیر این صورت باید با مهاجم مبارزه و یا او را در حالت قفل نگه داشته، یا تحویل پلیس بدهید. دفاع […]